O MNE

Volám sa Jana. Už 10 rokov sa venujem anti- agingu a ním súvisiacemu zdravému životnému štýlu.
Som matka, babička, manželka a hlavne žena, ktorej nie je ľahostajný život okolo seba. Či už ide o moju rodinu, priateľov, nových ľudí, ktorí potrebujú poradiť alebo tých, ktorí sú v núdzi, ako napr. deti v Afrike, kde sa venujem s ďalšími ľudmi projektu Nourish the children, do ktorého sa môže zapojiť každý, kto má cítenie v tomto smere.

Môj život od malička bol o pomoci iným. Často som bola bútľavou vŕbou a radila som druhým. V živote som zažila toho veľa a to vo mne vybrúsilo známky, pre nové poznanie a skúsenosti.
Od malička som sa zaoberala kvetinami a najmä o liečivé bylinky. Keď som doma objavila sestrin herbár, pracovala som na tom, aby som aj mala svoj a vedela o bylinkách všetko, čo sa dalo. Rady sestry a starej mamy boli vzácne a dopĺňané dostupnou literatúrou. Zúčastňovala som sa rôznych súťaži a prehĺbovala svoje vedomosti aj u mojich deti. Cez bylinky, zdravotnícku pomoc som sa postupne dostala až k vede, epigenetike a neustále sledujem nové veci. Navštevujem konferencie doma i v zahraničí, vzdelávam sa v oblasti zdravia, krásy, zdravého životného štýlu, sebarozvoja.

Tak už som napísala dosť podstatného o sebe. Ak ma chcete spoznať aj z inej strany, pozrite si videlo z jednej anglickej talkshow, vysielanej po slovensky, kde som bola hosťom. Prosím nastavte si sledovanie od začiatku, nakoľko video ide od stredu. Agata talks to JANA MAJDANOVA DURAJOVA https://www.youtube.com/watch?v=MebaSECDLW4, prípadne si prečítajte môj životný príbeh.